Xhosa Ingobozi

Natural imisi-sedge (various sizes)

SKU: xhosa-ingobozis Category:

Natural imisi-sedge (Various sizes)

Size

Small, Medium, Large, Extra large